Mertensia, planteslekt i rubladfamilien med 50 arter på den nordlige halvkule. Én art i Norge, østersurt. Navnet er etter den tyske botanikeren F. K. Mertens (1764–1831).