Mellerstain House, slott i Storbritannia, Skottland, ca. 10 km nordvest for Kelso. Slottet ble påbegynt 1725 av George Baillie of Jerviswood, men ikke fullført før 50 år senere. Det er tegnet av arkitektene William og Robert Adam. Anlegget, som regnes som et av Robert Adams mesterverk, består av et treetasjes midtparti med lavere fløyer og to treetasjes hjørnepaviljonger, alt med krenelert gesims. Slottet har velbevarte interiører (tegnet av Robert Adam). Biblioteket er spesielt vakkert. Mellerstain tilhører fortsatt George Baillies etterkommere, jarlene av Haddington.