Krenelering er en murkrone med oppragende par­tier (tinder), utformet slik at mellomrommene danner skyteskår. Det er tradisjonelt brukt på festninger, men i nyere tid også som arki­tekturornament uten noen bruksfunksjon.