Meincke, norsk slekt som stammer fra Tyskland. Den eldste kjente stamfar er kjøpmann Heinrich Meincke i Winten nær Minden i Westfalen, som 1610 flyttet til Flensburg i Slesvig. Hans sønnesønns sønner var kjøpmenn i Flensburg Bernhard Meincke (1663–1742) og Henrik Meincke (1670–1719). Førstnevntes sønn var kjøpmann i Trondheim Henrik Meincke (1697–1755), som fikk etterslekt i Danmark. Henrik Meincke var far til bl.a. kjøpmann i Kristiansund Henrik Meincke (1697–1733) og kjøpmann i Trondheim, hoffagent, kammerråd Hilmar Meincke (1710–71). Sistnevnte var far til grosserer Henrik Meincke (1746–1827), grunnlegger av handelshuset Meincke & Co., og hans sønner var kjøpmann Hilmar Meincke (1775–1830), eier av Lade gård, og kjøpmann Just Wide Meincke (1778–1848), eier av Devle gård.