Maureen Patricia Duffy, britisk forfatter av skuespill, dikt og romaner. That's How It Was (1962) gir en levende skildring av hennes oppvekst. Senere romaner er ofte studier i homofilt samliv, som f.eks. The Microcosm (1966),Wounds (1969) og Londoners (1983). Illuminations: a Fable kom i 1992. Hun har også skrevet en stor biografi over Aphra Behn, en av Englands første kvinnelige diktere, og en over komponisten Henry Purcell.