Martin Frominet, fransk maler, tilhører Fontainebleau-skolen. Han reiste til Roma 1588 og oppholdt seg lenge i Venezia og Torino, der han arbeidet for hertugen av Savoia. Fra 1603 bosatte han seg igjen i Frankrike, der han ble kongelig hoffmaler hos Ludvig 13. Hans hovedverk er 58 veggmalerier i Fontainebleau-slottet.