Marcel Mauss, fransk sosiolog og antropolog, elev av sin onkel Emile Durkheim. Fra 1902 professor i religionshistorie ved École Pratique des Hautes Etudes i Paris. Sammen med bl.a. Durkheim grunnla han tidsskriftet L'Année sociologique i 1898. Mauss var en ledende skikkelse i fransk samfunnsforskning og regnes som grunnlegger av den franske feltarbeidende skole i antropologien. Han hadde stor innflytelse på bl.a. Claude Lévi-Strauss. Hovedverket hans er Essai sur le don, forme archaïque de l'échange (1925; norsk overs. Gaven: utvekslingens form og årsak i arkaiske samfunn, 1995), der han viser gaveutvekslingens sosiale funksjon i alle kulturer. Han leverte også viktige bidrag til religionssosiologien, og studiet av myter og riter i verdens religioner stod sentralt i hans forskning.