Macchiaioli, kunstnergruppe i Firenze i annen halvdel av 1800-tallet. Gruppens medlemmer, bl.a. Giovanni Costa (1826–1903), Giovanni Fattori (1825–1908), Telemaco Signorini (1835–1901) og Silvestro Lega (1826–95), utviklet et landskapsmaleri som i opposisjon til det akademiske maleri konsentrerte seg om enkle utsnitt, tilsynelatende tilfeldig komponert, av omverdenen, malt med rene farger. Navnet fikk gruppen på grunn av dens frie penselteknikk, som lot maleriet fremstå som et system av flekker.