Telemaco Signorini, italiensk maler, medlem av kunstnergruppen I Macchiaioli, som ved midten av 1800-tallet brøt radikalt nye veier i friluftsmaleriet. Signorini knyttet forbindelse med Gustave Courbet og Edgar Degas i Paris, og som flere av de franske impresjonistene besøkte han England og skildret med forkjærlighet gråtonene fremkalt av klimaet der.