Giovanni Fattori, italiensk maler. Tilhørte kunstnergruppen som hadde samlingssted i Café Michelangelo i Firenze ved midten av 1800-tallet (se Macchiaioli). Under inspirasjon av Jean-Baptiste Corot eksperimenterte Fattori og hans kamerater alt i 1860-årene med å male dagslysvirkninger ved hjelp av rene farger satt i store flekker eller hele flater. Verkene er overraskende moderne for sin tid. I flere tidlige bilder foregriper Fattori utviklingen i malerkunsten ved begynnelsen av vårt århundre, f.eks. i maleriet Rotonda dei Palmieri (1866, i Galleria d'Arte Moderna, Firenze). Rytterpatruljen (1885, privat samling, Roma) viser en franskpåvirket realisme.