Silvestro Lega, italiensk maler, en av hovedskikkelsene i den florentinske kunstnergruppen I Macchiaioli, som omkring 1860 utviklet et selvstendig friluftsmaleri med bruk av rene farger. Ved siden av landskapsmaleriet dyrket Lega motivtypen figurer i landskap, der man i likhet med samtidens franske kunst gjerne finner overklassen eller den bedrestilte mellomklasse som aktører. Hans fremste verker i denne sjangeren er fra 1863–70, da han skildret livet på godsene og i villaene i Firenzes omegn, med rik palett og en streng komposisjon som fremhever det statiske og uforanderlige i den samfunnsform han observerte.