Lundestad, tidligere adelig setegård i Halden kommune, Østfold, vest for bysenteret, nå fordelt på flere bruk. Lundestad tilhørte på 1500- og 1600-tallet slektene Baat, Lunge, Splid, Bildt og Mangelsen, på 1700- og 1800-tallet Carsten Tank, David Faye, Jørgen Dahl og Truels Wiel (1822–80), som drev landbruksskole der. Lundestad tilhørte deretter slekten Anker til 1901, da den ble solgt til familien Mustorp. Gården omfatter i dag et areal på ca. 2000 daa, hvorav ca. 1000 daa dyrket mark. Hovedbygningen er oppført i tømmer i to etasjer ca. 1750.