Båt, av svensk opprinnelse, som eide setegårdene Brøden og Lundestad ved Halden og Morlanda i Båhuslen. Slektens første kjente mann var riksråd, ridder Aslak Turessønn, nevnt 1472, som var gift med en dame av slekten som kalles Tre Rosor. Slekten døde ut med hans sønnesønn Knut Knutssønn, lensherre på Akershus, som ble henrettet 1519 på Christian 2s ordre. Han var en av landets største godseiere, og fordelingen av arven førte til en stor rettssak. Mye av godset havnet hos Vincent Lunge.