Wiel, norsk slekt av dansk opprinnelse. Kom til Norge 1670 med trelasthandler i Drammen Mads Jensen Wiel (død 1716). Hans sønn, trelasthandler Mads Madsen Wiel var far til trelasthandler og eier av Store Bjørnstad i Halden Peder Wiel (1736–82), trelasthandler og eier av Store Bjørnstad Claus Wiel (1743–1811) og kanselliråd, eier av Berby i Halden Truels Wiel (1744–1807). Sønner av sistnevnte var eier av Berby og Ør, kommerseråd Johannes Arbo Wiel (1782–1836) og godseier Mads Wiel (1791–1835). Johannes Wiel var far til godseier Truels Wiel, som solgte Berby i 1845. Mads Wiel var far til konsul Truels Wiel (1818–88) og trelasthandler og godseier Andreas Wiel (1826–1900). Sistnevnte var far til skipsreder og godseier Mads Wiel (1861–1929), eier av skogeiendommen Gåsviken i Setskog, som fremdeles tilhører hans etterslekt.