Ludvig Find, dansk maler, elev ved Kunstakademiet i København 1886–88 og deretter av P. S. Krøyer. Sammen med vennene F. Ballin og G. F. Clement slo han tidlig i 1890-årene inn på et stilisert, symbolistisk maleri med Gauguin som nærmeste forbilde, og mottok på en reise i Italia 1893–94 også sterke inntrykk av ungrenessansen. Etter 1900 dyrket han under fransk innflytelse en lys impresjonistisk malemåte. Av hans mange portretter kan nevnes de av Thv. Bindesbøll (1891, Kunstmuseet), Anna Larssen (1896), Thv. Erichsen (1897, Hirschsprung), Mogens Ballin (1913), L. A. Ring (1921), Th. Stauning (1923), Johannes V. Jensen (1927).