Johannes V. Jensen

Faktaboks

Johannes V. Jensen

egentlig Johannes Vilhelm Jensen; pseudonym Ivar Lykke

Født
20. januar 1873, Farsø, Danmark
Død
25. november 1950, København, Danmark

Johannes V. Jensen

Jensen, Johannes V.
Av /※.

Artikkelstart

Johannes V. Jensen var en dansk forfatter som ble tildelt Nobelprisen i litteratur i 1944.

Han studerte medisin, men gikk snart over til litteraturen, hvor han ble en nyskapende formkunstner, en glimrende lyriker og en fantasirik, fengslende prosaforteller. Teknisk sett skapte han en ny sjanger, det perspektiviske prosastykke kalt myten (se også hans avhandling Myten som kunstform i Aarbog 1916).

Forfatterskap

Jensen debuterte i 1896 med romanen Danskere, fulgt 1898 av Einar Elkær; de behandler tidens livsfjerne og drømmende selvkretsen. Den første samling av hans Himmerlandshistorier kom i 1898 (andre samling 1904, tredje 1910, en samlet utgave i to bind 1933), og er et av høydepunktene i den jyske hjemstavnsdiktning.

Hans neste hovedverk var Kongens fald (1899–1901; norsk oversettelse Kongens fall, 1938), en historisk roman i tre deler fra Christian 2s tid, hvor han forsøkte å forklare dansk sinns utvikling og egenart. Den gotiske renaissance (1901) er et programskrift for moderne hedenskap, for realitetssans og angelsaksisk ånd. Reiseår til Østen og USA skapte et gjennombrudd for hans diktning, slik det avspeiler seg i romanene Madame d'Ora (1904, dramatisert som Sangerinden, 1921, norsk radioteaterversjon Sangerinnen, 1962) om en moderne Faust-skikkelse, og dens fortsettelse Hjulet (1905). I 1906 kom hans epokegjørende samling Digte, som senere ble fulgt av flere andre samlinger: Aarstiderne (1923), Verdens lys (1926), Den jyske blæst (1931) og Paaskebadet (1937). På norsk utkom Dikt i utvalg i 1957.

Myter

Sin mytediktning innledet Jensen med Myter og jagter (1907) og Nye myter (1908), og sistnevnte år begynner også en ny avdeling av hans forfatterskap med Bræen; myter om istiden og det første menneske (norsk oversettelse Breen: myter om istiden og det første menneske, 1957), hvor han fremsetter et evolusjonistisk syn på menneskeslekten og dens første opptreden i Norden. Denne teori om de nordiske folks plass i historien ble utdypet i de verkene han sammenfattet under fellestittelen Den lange rejse (samlet utgave i to bind, 1938), og som i den rekkefølge han selv ville ha dem lest, er Det tabte land (1919), Bræen (1908), Norne-Gæst (1919), Cimbrernes tog (1922), Skibet (1912) og Christofer Columbus (1921). En redegjørelse for ideen med romanrekken, med mange selvbiografiske opplysninger, gav han i Æstetik og udvikling (1923). Mytene ble samlet i en trebinds utgave i 1924, senere kom seks nye samlinger.

Nye reiser i 1913–14 (India, Kina, Amerika) ble opptakten til en rekke kronikker og senere samlinger av artikler og tidsbetraktninger, Introduktion til vor tidsalder (1915), Aarbog 1916 og Aarbog 1917, og til de eksotiske novellene Olivia Marianne (1915). I 1916 kom en samlet utgave av hans skjønnlitterære Skrifter i åtte bind.

En ny periode i Jensens produksjon markeres igjen med utsendelsen av et «tidsskrift for litteratur, biologi og samfundsspørgsmaal» som han under navnet Forum redigerte og hovedsakelig skrev selv i 1923–1924. Hans forsøk her på å være filosof og skape utviklingslærens etikk er delvis opptrykt i essaysamlingen Evolution og moral (1925), som ble fulgt av samlingene Dyrenes forvandling (1927), Aandens stadier (1928) og Vor oprindelse (1941). Andre artikkelsamlinger av dels filosofisk, dels kunsthistorisk innhold er Det blivende (1931), Form og sjæl (1936) og Thorvaldsen (1938).

Av skjønnlitterære arbeider må også nevnes romanene Dr. Renaults fristelser (1935) og Gudrun (1936; norsk oversettelse Gudrun, 1953), og skuespillet Darduse (1937). Fra reiser i Norden og Amerika er stoffet hentet i Paa danske veje (1931), Fra Fristaterne (1939) og Nordvejen (1939). Dessuten foreligger en revidert utgave av Digte (1948) og av Myter (1946, i to bind).

Johannes V. Jensen var bror av Thit Jensen.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Andersen, Harry: Studier i Johannes V. Jensens forfatterskab, 1972, isbn 87-505-0196-8, Finn boken
  • Elbek, Jørgen: Johannes V. Jensen, 1966, Finn boken
  • Elbrønd-Bek, Bo & Aage Jørgensen, red.: Jordens elsker: synspunkter på Johannes V. Jensen, 1989, isbn 87-500-2873-1, Finn boken
  • Friis, Oluf: Den unge Johannes V. Jensen : 1873–1902, 1974, 2 b., isbn 87-12-22527-4, Finn boken
  • Handesten, Lars: Johannes V. Jensen : liv og værk, 2000, isbn 87-00-48142-4, Finn boken
  • Jørgensen, Aage & Anders Thyrring Andersen, red.: Et spring ind i et billede: Johannes V. Jensens mytedigtning, 2000, isbn 87-7838-525-3, Finn boken
  • Jørgensen, Aage: Litteratur om Johannes V. Jensen : en bibliografi, [ny udgave], 1998, isbn 87-7838-371-4, Finn boken
  • Nedergaard, Leif: Johannes V. Jensen : liv og forfatterskab, andre udgave, 1993, isbn 87-7421-842-5, Finn boken
  • Wivel, Henrik: Den titaniske eros: drifts- og karakterfortolkning i Johannes V. Jensens forfatterskab, 1982, isbn 87-00-06451-3, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg