Leopold Staff, polsk lyriker og dramatiker. Hans lyrikk spenner fra ungdommelig pågangsmot (debutsamlingen Drømmer om makt, 1901), over filosofisk refleksjon (Sjelens dag, 1903) og opptatthet av hverdagsliv og samfunnsproblemer (Nåløyet, 1927; Honningfarve, 1936) til oppgjør med nazismen og krigen (Dødt vær, 1949). Staff skrev også skuespill, og var en betydelig gjendikter og oversetter.