Lars Widding, svensk forfatter og journalist. Han debuterte 1950 med den psykologiske ungdomsromanen Inga stormar än. Til hans tidlige forfatterskap hører romaner, filmmanuskripter, noveller, hørespill og teaterstykker, og reportasjebøker som De som dog med stövlarna på (1963). Widdings senere forfatterskap består av en rekke romanserier fra historisk 1700-tallsmiljø, bl.a. Årstasviten (3 bd., 1964–66), Sorundasviten (5 bd., 1968–72), Karolinersviten (4 bd., 1974–77). Bøkene har oppnådd stor popularitet.