Lars Kagg, svensk feltherre, friherre 1651, greve 1653, feltmarskalk 1648, riksmarsk, president i krigskollegiet og medlem av Karl 11s formynderregjering. Ledet krigsoperasjonene mot Norge 1660, men hans angrep på Fredriksten førte ikke frem.