Formynderregjering, styre som i monarkiske stater utøver myndighet på en umyndig statssjefs vegne. I Norge er det Stortinget som velger formyndere, i tråd med Grunnlovens § 43. Inntil Stortinget kan tre sammen og foreta valg av formynderregjering, er det statsrådet som styrer riket, jamfør Grunnlovens § 40. Ifølge Lov om Kongens myndighetsalder av 13. mai 1921 opphører formynderregjeringen når Kongen fyller 18 år og blir myndig.