Kysyl-kum, ørken i Usbekistan og Kasakhstan, sørøst for Aralsjøen, mellom elvene Amu-Darja og Syr-Darja, ca. 300 000 km2.