Amu-Darja, oldtidens Oxus, elv i Sentral-Asia, dannes av sammenløpet mellom elvene Vakhsj og Pjandzj ved grensen mellom Afghanistan og Tadsjikistan. Renner gjennom Turkmenistan, og deretter inn i Usbekistans nordvestlige del og munner ut i sørlige del av Aralsjøen i et stort delta; ca. 2540 km lang. Elven nyttes i stor utstrekning til kunstig vanning. I Turkmenistan ledes mye av vannet gjennom Karakum-kanalen (Garagamski kanal) til landets hovedstad Asjgabat. Det store forbruket av vann fra elven har medført at vannstanden i Aralsjøen har minsket kraftig.