Kvitsjø–Østersjø-kanalen, kanal i Russland, mellom Kvitsjøen og Onegasjøen, hvor den er knyttet til Volga–Østersjø-kanalen, 227 km lang, 5 m dyp, kan ta skip opptil 3000 tonn. 19 sluser. Tilfrosset oktober–mai. Bygd 1931–33 av slavearbeidere. Tidligere også kjent under navnet Stalinkanalen.