Koki Hirota, japansk diplomat og politiker. Ambassadør i Moskva 1930–32, utenriksminister 1933–37, dessuten statsminister etter militæroppstanden 1936: Undertegnet høsten 1936 antikominternpakten med Tyskland. Fortsatte som utenriksminister i fyrst Konoyes første regjering 1937–39, da han ble avløst av Matsuoka. Dømt til døden av den internasjonale krigsforbryterdomstol i Tokyo og henrettet.