Knut Hedemann, norsk diplomat, cand.jur. I utenrikstjenesten fra 1949, ekspedisjonssjef 1969. Ambassadør i Ottawa 1975–78, i Washington 1979–84 og i Wien og FN-organisasjonene der 1984–90.