Knud Anders Hjortø, dansk forfatter. Av hans rike og originale produksjon kan fremheves romanene Støv og Stjærner (1904), To Verdener (1905), Hans Råskov (1906), Grøn Ungdom og graa Sjæle (1911). Hans skarpe iakttagelser av talespråket gav seg bl.a. utslag i essaysamlingene Fra Ordenes Samfund (1918) og Sprogets Luner (1927). Hjortøs bøker viser en klar analytisk evne, en lun humor som veksler med satire og en sterk interesse for de splittede sinn og for motsetningene i livet: mellom by og land, mellom mann og kvinne, mellom fantasiliv og virkelighet og mellom det bevisste og det ubevisste sjeleliv.