Protokollsjef er en embetsmann eller embetskvinne i Utenriksdepartementet som leder protokolltjenesten, som er en del av avdelingen for kultur og protokoll. Avdelingen utøver protokolltjeneste for hele regjeringen. Hovedoppgavene er: Planlegging og gjennomføring av statsbesøk til og fra Norge, samt kongehusets offisielle reiser til utlandet. Koordineringsansvar for besøk til Norge på statsrådsnivå, der statsminister eller utenriksminister er vert. Regjeringens representasjon på Akershus slott, drift av regjeringens representasjonsanlegg og arrangementer der. Saker vedrørende fremmede staters diplomatiske og konsulære representasjoner i Norge og deres personale, deres samkvem med norske myndigheter, privilegier og immunitet med videre. Diplomatlisten. Flaggspørsmål. Riksemblemene og heraldiske spørsmål. Utstedelse av norske diplomat-, spesial- og tjenestepass. Generelle protokollære spørsmål.