Bergen, norsk bank opprettet i 1982 gjennom en sammenslutning av 25 sparebanker på Vestlandet, bl.a. Bergens Sparebank fra 1823. Var i 1996 med på å opprette bankalliansen SpareBank 1 Gruppen, men gikk i 2003 ut av alliansen og solgte i 2005 sine eierandeler der.