Juno, britisk/sovjetisk kommersielt foretagende for å bekoste gjennomføringen av britiske eksperimenter og et opphold i romstasjonen Mir.