Jens Kruuse, dansk litteraturkritiker, dr.philos. 1934 på avhandlingen Det følsomme drama. Han utgav bl.a. Digtere og traditioner (1939), Humorister (1944) og de kritiske manifestene Den ny virkelighed (1948) og Den underlige harmoni (1958); også reise- og erindringsessayer. I Holbergs maske (1964) og En poetisk kriger (1978) forsøker han å nyfortolke Holbergs komedier og personlighet.