Jens Andersen Hansen, dansk politiker, utdannet som skomaker. Utgav fra 1842 bladet Almuevennen som et organ for bondestandens krav, var 1846 en av stifterne av Bondevennernes Selskab og ble foreningens sekretær. 1848–49 var han medlem av den grunnlovgivende forsamling og 1849–77 av Folketinget.