Bondevennernes Selskab, dansk politisk bondeorganisasjon, stiftet 1846, spilte 1848–65 en stor rolle i dansk politisk liv. Gikk inn for å forbedre bøndenes økonomiske og sosiale vilkår.