Jelstrup, norsk slekt som siden 1649 har hatt tilknytning til Levanger i Nord-Trøndelag. Slekten stammer fra David Jakobsen (død 1703), født på Jylland, som fra 1649 bygslet og 1663 ble eier av Levanger markedsplass og Mo gård; den sistnevnte tilhører fortsatt hans etterslekt (fra 1947 gjennom kvinneledd). En periode eide slekten også Mostadmarken jernverk nær Trondheim. Til slekten hører bl.a. astronomen Hans Severin Jelstrup (1893–1964).