Hans Severin Jelstrup, født i Oslo, norsk astronom; arbeidet ved Norges geografiske oppmåling 1922–63. Deltok i flere arktiske ekspedisjoner. Redaktør av den offisielle almanakk 1943–64. Avhandlinger om geofysiske og geodetiske emner.