James Frazer Stirling, britisk arkitekt. Regnet som en av de betydeligste arkitekter etter den annen verdenskrig, både som eksponent for generelle tendenser og som fornyer av samtidsarkitekturens formspråk. Etter å ha samarbeidet med James Gowan, drev han fra 1964 til sin død en praksis i London som omfattet viktige prosjekter over store deler av verden. I Historiebygningen ved Universitetet i Cambridge (1964–67) knyttet han an til en moderne teknologiinspirert tradisjon. I sine senere arbeider, bl.a. i flere byprosjekter i Tyskland, hentet han også inspirasjon fra rasjonalistisk arkitektur. I utvidelsene av Tate Gallery i London (1980–84) og Die Neue Staatsgallerie i Stuttgart (1979–84) lånte han trekk fra de eksisterende klassiske bygningene og kombinerte disse med utpreget modernistiske elementer. Pritzker-prisen 1981.