James Gowan, britisk arkitekt, var 1956-63 partner i firmaet James Stirling and James Gowan. Laboratoriebygget, Engineering Department vid universitetet i Leicester, oppført 1964 i samarbeid med James Stirling, regnes som et av etterkrigstidens viktigste byggverk i Storbritannia. Kombinasjonen av glass og murstein, og den formale artikulasjonen, innebar en radikal frigjøring fra den Le Corbusier-inspirerte hvite abstrakte arkitekturen som lenge hadde vært dominerende.