James Bryce, født i Belfast, britisk politiker (liberal) og historiker. Medlem av Underhuset 1880–1907; 1894–95 handelsminister i Roseberys regjering. Som ivrig tilhenger av home rule støttet han Gladstones irske politikk og ble etter de liberales valgseier minister for Irland 1905–07. Som historisk-politisk forfatter vant Bryce stort ry, særlig ved The American Commonwealth (3 bd., 1888, ny bearbeidelse 1922–23, 2 bd.), en banebrytende analyse av USAs forfatning og forvaltning. Han var ambassadør i Washington 1907–12. I 1916 samlet og utgav han The Treatment of Armenians 1915–16, en stor dokumentsamling om det tyrkiske forsøk på å utrydde armenerne. Av Bryces øvrige politisk-historiske verker kan nevnes Two Centuries of Irish History (1888) og Modern Democracy (2 bd., 1921), som kanskje ble hans hovedverk.