Archibald Philip Primrose Rosebery, britisk politiker (liberal). Utenriksminister under Gladstone 1886 og 1892–94, statsminister 1894–95. Rosebery meldte seg siden ut av det liberale parti pga. sin motstand mot irsk hjemmestyre. Han skrev bl.a. biografier av den yngre Pitt og Robert Peel, og Napoleon, The Last Phase (1900), hvor han kritiserer den britiske regjerings behandling av Napoleon på St. Helena.