Ebba Brahe, svensk grevinne, datter av Magnus Brahe. Da hun som ung pike var ved dronningens hoff, fattet Gustav Adolf en heftig kjærlighet til henne (1613/14); men det lyktes enkedronning Christina og A. Oxenstierna å forpurre et giftermål, og hun ektet 1618 Jakob de la Gardie, som hun fikk 14 barn med. Gustav Adolfs brev til henne er bevart.