Ján Buzássy, slovakisk lyriker, en viktig skikkelse i fornyelsen av slovakisk lyrikk siden 1960-årene. Han betrakter virkeligheten ut fra en skeptisk analytisk synsvinkel, og skildrer verdens motsetningsfylte mangfold i en kompleks, personlig metaforikk. I de to første diktsamlingene, Lek med kniver (1965) og Kynikerskolen (1966), merkes en pessimistisk, nesten desperat livsfølelse. Samlingen Skjønnheten styrer stenen (1972) peker mot en forsoning med tilværelsen, noe som synes enda tydeligere i Kjærlighetsroten (1979). Viktige er også de to større diktkomposisjonene Et eventyr (1975) og Slette, fjell (1982), som begge vitner om dikterens sterke interesse for den greske antikken. Samlingen Gullsnitt (1988) og flere av samlingene fra 1990-årene preges av kristen inspirasjon. Et utvalg av Buzássys dikt er oversatt til norsk og utgitt under tittelen Midlertidig evighet (1989, med etterord av I. Čičmanec).