En slekt som stammer fra kirkesanger i Larvik Ole Jacob Hoff, som var far til overrettssakfører Carl Oluf Hoff (1841–1922). Hans sønn, overrettssakfører Alf Eitzen Rosenberg Hoff (1867–1912), var far til pressemannen, redaktør Trygve Jacob Broch Hoff (1895–1982; gift med skuespilleren Aase Bye), som igjen var far til pressemannen, redaktør Ole Jacob Hoff (f. 1928).