Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Hof. Eidsfos Verk, med den herskapelige hovedbygningen til venstre og fredede arbeiderboliger fra 1700-tallet til høyre.

KF-arkiv. fri

KF-arkiv. fri

Hof, kommune i Vestfold fylke, lengst nordvest i fylket. Den omfatter søndre del av den store innsjøen Eikeren (19 moh.) med vassdraget ovenfor til Hillestadvannet (37 moh.), samt de skogkledde åsene på begge sider. Disse når sørvest for Eikeren 632 moh. (Skibergfjell, Vestfolds høyeste punkt). Vannveien med vannene Hillestadvannet, Haugestadvannet, Bergsvannet og Eikeren har vært et gammelt fløtingsvassdrag. Av kommunens areal på 164 km2 utgjør skogsareal 129, jordbruksareal 15 km2 og vannspeil 15 km2.

Holmestrand og Hof kommuner har blitt enige om å slå seg sammen til Holmestrand kommune i forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform. Dette ble besluttet i statsråd 18. mars 2016 med virkning fra 1. januar 2018. Sande kommunestyre har besluttet å slå seg sammen med nye Holmestrand kommune 1. januar 2020.

Berggrunnen i hele kommunen består av magmatiske bergarter av permisk opprinnelse tilhørende Oslofeltet. Det er dyperuptiver som granitt og syenitt i nord ved Eikeren og sentralt ved Vikevannet og Hillestadvannet, for øvrig lavaer. Omfattende marine løsmasser i lavlandet langs vassdraget ovenfor Eikeren. I kommunen er det fem naturverneområder: Breimyr og Tjønna (begge myr), samt Sæteråsen, Markenrud og Presteseter (alle barskog). Presteseter også i Sande kommune. Sæteråsen var det første barskogreservatet i Vestfold.

I områdene med de marine løsmassene finnes også dyrkingsjorden og det meste av bosetningen, herunder kommunens to tettsteder, administrasjonssenteret Hof (1 066 innbyggere i 2016) og Sundbyfoss (546 innbyggere i 2016). I perioden 2000–15 hadde kommunen en befolkningsvekst på 7,7 prosent mot 14,0 prosent i fylket som helhet.

I 2014 var prosentandelen av den totale sysselsettingen i kommunen i de største næringene som følger: helse og sosialtjenester 22,1, bygge- og anleggsvirksomhet 13,9, industri 12,1 og varehandel og motorvognreparasjon 9,9. Hovedvekten på industrisektoren ligger på trevare- og verkstedindustri. Viktige bedrifter er henholdsvis Boart Longyear AS (landets eneste fjellborprodusent) og Haslestad Bruk A/S (trevareindustri) som ligger i administrasjonssenteret. A/S Eidsfos Verk (jord- og skogforvaltning) samt Eidsfoss Mekaniske Industrier AS (skipsutstyr) holder til i Eidsfoss ved sørenden av Eikeren. Kommunen har relativt stor utpendling. I 2014 utgjorde utpendlere som andel av de sysselsatte med bosted i kommunen 63,7 prosent. Utpendling er særlig stor til Holmestrand og Tønsberg. Jordbruket i kommunen har hovedvekt på korndyrking. Tømmeravvirkningen i kommunen var 35 009 m3 i 2014. Det utgjorde 12 prosent av den totale avvirkningen i fylket. 3,3 prosent av de sysselsatte arbeider innen jordbruk og skogbruk.

Fv. 35 (Gardermoen–Hønefoss–Tønsberg) går langs Eikeren på østsiden og vassdraget sørover. Fv. 32 (Hillestad–Hvittingfoss–Skien) krysser Fv. 35 i Sundbyfoss. Fra Åskrysset på E18 går Fv. 32 til Sundbyfoss. Ellers går fylkesveier sørover via tettstedet Andebu til Tønsberg (Fv. 312) og nordøstover til Sande (Fv. 319). Fv. 35 sørover og Fv. 32/315 følger delvis traseene til de smalsporede jernbanene Tønsberg–Eidsfoss og Holmestrand–Hvittingfoss, som ble nedlagt i 1938.

Hof hører til Sør-Øst politidistrikt, Nordre Vestfold tingrett og Agder lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Vestfold regionråd sammen med ,HolmestrandHortenLardalLarvikNøtterøyReSandefjord, Tjøme og Tønsberg.

Hof kommune tilsvarer soknet Hof, Eidsfoss/Vassås i Nord-Jarlsberg prosti (Tunsberg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Hof til Jarlsberg fogderi i Jarlsberg og Larviks amt.

For statistiske formål er Hof kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 10 grunnkretser:

  • Hof/Eidsfoss: Engerud/Eidsfoss, Sjulerud/Eidsfoss/Stubben, Heierstad/Rød/Herstad, Hem, Vike, Lindset/Voll/Haugestad
  • Kårby/Vassås: Sundbyfoss, Haslestad, Hulebak/Eikenes/Gran, Berg

En rekke funn av gravhauger i kommunen vitner om at bygda i gammel tid har vært forholdsvis tett bebygd. Eidsfos Verk ble etablert som jernverk på slutten av 1600-tallet og hadde sin glanstid under Peder von Cappelen (1763–1837). På verkets eiendom finnes en herskapelig hovedbygning, Eidsfos Hovedgård (fredet 1923), med stort parkanlegg og egenartede arbeiderboliger fra 1700-tallet. For øvrig jernverksmuseum som viser kultur- og jernverkshistorie. Hof kirke og Vassås kirke er steinkirker fra middelalderen. Begge har middelalderske krusifikser og en del inventar fra 1500- og 1600-tallet. Hof kirke er blant de cirka 360 kirkene i landet hvor det ble holdt valg til Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.

Kommunevåpenet (godkjent 1992) har tre gull sjøblad, 2 over 1, mot en rød bakgrunn; symboliserer vannliljene som finnes i kommunens mange vann.

Navnet er opprinnelig norrønt hof, 'gudehov', etter kirkestedet, hvor det før må ha vært et hedensk gudehov.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.