Hobyfunnet, gravfunn fra 1. årh. e.Kr. fra Hoby på Lolland, Danmark. Graven inneholdt skjelettrester av en middelaldrende mann som hadde fått med seg et usedvanlig rikt gravgods. Mye av dette er gjenstander fremstilt i Italia. Særlig bemerkelsesverdige er to sølvbegre med relieffer som viser scener fra Iliaden. Karene er laget av en greker ved navn Kheirisofos. Utenom sølvbegrene fantes bronsefat, kanne og kasserolle av bronse. Muligens representerer gjenstandene i Hobyfunnet gaver fra en romersk embetsmann til en germanerhøvding.