Herman Heijermans, nederlandsk forfatter. Han er kjent for sin sterkt samfunnskritiske dramatikk, utviklet under innflytelse fra Ibsen, bl.a. Op hoop van zegen (1900, norsk overs. Haabet), hvor han anklager skipsrederne for deres likegyldighet overfor sjøfolkenes liv. I Ghetto (1899) skildrer han jødenes liv i Europa og i Glück Auf (1911) kritiserer han gruveeierne. Senere blir hans dramaer mer symbolistisk preget, bl.a. i Uitkomst (1907) og i eventyrspillet De wijze kater (1919). Videre må nevnes hans barnepsykologiske roman Droomkoninkje (1924). Under pseudonymet Samuel Falkland skrev han en rekke skisser.