Henryk Rzewuski, polsk forfatter. Hans hovedverk, Herr Seweryn Soplicas erindringer (1839), er en syklus fortellinger hvor han med stor kunst forherliger den polske adelens liv i de gode gamle dager. Av senere prosaverker nevnes romanen November (1846).