Henri Evenepoel, belgisk maler, virksom i Paris fra 1892, påvirket av Toulouse-Lautrec og T.-A. Steinlen. Elev av G. Moreau samtidig med fauvistene, men hadde en sterkere realistisk og mystisk innstilling. Med sin koloristiske begavelse kom han til å bety mye for moderne belgisk maleri. Han virket også som grafiker, plakat- og bokkunstner.