Georges Rouault var en fransk maler og grafiker som særlig viste tilhørighet til fauvismen og ekspresjonismen. Han arbeidet tidlig i sin karriere med restaurering av middelalderens glassmaleri, deretter var han elev av Gustave Moreau i 1889–94 ved École des Beaux-Arts i Paris. Etter å ha frigjort seg fra Moreaus symbolistiske maleri, begynte han ca. 1905 med sine karakteristiske skildringer av prostituerte og sirkusartister. Hans form var tung og lukket med svart og kraftig kontur. Han fokuserte også på religiøse motiver, særlig Kristus-skildringer, og fylte figurenes tydelig avgrensede flater med gnistrende farger. Gjennombruddet kom i tiden etter den første verdenskrig. Hans kunst nådde i 1930-årene sin dypeste fargeskala; Kristus i fabrikken og Den sårede klovn, var fremtredende eksempler på hans sosialt og religiøst pregede kunst. Rouault virket også som glasskunstner og illustrerte flere bøker, blant annet Baudelaires Les Fleurs du mal (1941). I 1948 brente han 315 av sine tidligere malerier etter en prosess mot kunsthandleren Ambroise Vollards arvinger. Rouault er representert i Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo med Kleopatra (1930).