Heinrich Wilhelm August Gagern, sønn av Hans Christoph Ernst, bror av Friedrich Balduin. Deltok som tysk offiser i slaget ved Waterloo, studerte rettsvitenskap i Heidelberg, ble medlem av den hessiske riksdag, deltok ivrig i frihetsbevegelsen 1848; president for nasjonalforsamlingen i Frankfurt, hvor han var fører for det monarkistiske parti. Han fikk forsamlingen til å tilby kongen av Preussen å bli keiser for det tyske rike og å velge den østerrikske erkehertug Johan til riksforstander.