Friedrich Balduin Gagern, sønn av Hans Christoph Ernst, bror av Heinrich Wilhelm August. Deltok som østerriksk offiser i felttoget til Russland 1812, gikk siden i nederlandsk tjeneste og deltok i kampen mot belgierne 1831. Overtok 1848 befalingen over de badenske tropper som skulle slå ned Heckers friskarer, og ble skutt av opprørerne.