Hans Christoph Ernst Gagern, tysk diplomat. I 1791 Nassaus sendemann på den tyske riksdag, gikk i Østerrikes tjeneste, deltok i Tirols oppstand 1812 og måtte forlate Østerrike. Reiste til England, hvor han arbeidet for å gjenopprette oranjernes trone i Nederland. I 1815 sendemann på Wienkongressen. Her satte han igjennom at Nederland og Belgia skulle forenes under oranjerne. Skrev bl.a. Mein Antheil an der Politik (6 bd., 1823–44).